Үндэсний тэргүүлэгч

электроникийн компани

Систем Инженерчлэл Монгол ХХК

Activity

Үйл ажиллагаа

Мэдээллийн технологийн салбарт электроник суурьтай технологийн нэвтрүүлэлтийг хэрэгжүүлэгч СИМ /Систем инженерчлэл монгол/ компани нь 2012 онд байгуулагдан үйл ажиллагаа явуулж байна.

Vision

Алсын хараа

Олон улсад өрсөлдөхүйц үндэсний тэргүүлэгч электроникийн компани байна.

Mission

Эрхэм зорилго

Чадварлаг инженерүүд, инновацлаг технологийн хүчээр дэвшилтэт бүтээгдэхүүн бүтээж, хэрэглэгчдийн амьдралд эерэг өөрчлөлтийг авчирна.

Value

Үнэт зүйл

Чадварлаг инженерүүд, инновацлаг технологи

Playmetrix

Зар сурталчилгааны платформ

Skywalker

Бионик гар хөгжүүлэлтийн төсөл

Aquametrix

Ухаалаг цахим худгийн систем

Fuelmetrix

Ухаалаг шатахуун хяналтын систем

Clix-Gps

Сансрын хяналтын систем

Agrometrix

Газар тариалангийн хяналтын систем

Dronex

Дрон автоматжуулах систем

Energymetrix

Эрчим хүчний хяналтын систем

Evm

Цахилгаан автомашин цэнэглэх систем

Хаяг: #201, Мэдээлэл Технологийн Үндэсний Парк, Сүхбаатар Дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс

info@sem.mn | +(976) 7707 0606

© 2022 SEM.MN